Sebességváltó, motor

AJÁNLATI FELHÍVÁS

11 db váltó, 5 db motor

A BKV Zrt. (székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi váltókat és motorokat (továbbiakban: Készlet) megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a Készletre jótállást nem vállal.
A Készlet átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.

Megtekintési lehetőség
A Készletek megtekinthetők 2017. április 18-án és 19-én 8 órától 12 óráig, a lent megadott kapcsolattartó (továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, a Készlet állapotáról, adatai egyezőségéről, esetleges hiányosságairól, hibáiról.

Készletadatok, minimálisan ajánlható ár  (továbbiakban: Minimálisan ajánlható ár), tárolási hely, Kapcsolattartó

 

Telephely: Cinkota Divízió, XVI. ker. Bökényföldi út 122.

Kapcsolattartó: Schmidt Róbert raktárvezető, Tel: 461-6500/28779

sorszám

Cikkszám

Megnevezés

Egyedi szám

állapot

minimálisan ajánlható ár

1.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

6011

3

19.000,- Ft

2.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

6050

3

19.000,- Ft

3.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

6038

3

19.000,- Ft

4.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

6020

3

19.000,- Ft

5.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

1823

3

19.000,- Ft

6.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

2056

3

19.000,- Ft

7.

3393080000

Sebességváltó ZF 4HP 590

1785

3

19.000,- Ft

8.

3392630000

Sebességváltó VOITH (18/25hajt.)

4067

3

22.000,- Ft

9.

3392630000

Sebességváltó VOITH (18/25hajt.)

1716

3

22.000,- Ft

10.

3392630000

Sebességváltó VOITH (18/25hajt.)

3693

3

22.000,- Ft

11.

3393070000

Motor DAF ZF csatlakozású

6015

3

30.000,- Ft

12.

3393070000

Motor DAF ZF csatlakozású

6023

3

30.000,- Ft

13.

3393070000

Motor DAF ZF csatlakozású

1766

3

30.000,- Ft

14.

3393070000

Motor DAF ZF csatlakozású

1730

3

30.000,- Ft

15.

3393070000

Motor DAF ZF csatlakozású

1769

3

30.000,- Ft

 

Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása
Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az
ingoertekesites@bkv.hu
e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:
Ajánlati árra (továbbiakban: Ajánlati Ár) vonatkozóan:

  • Sorszám, megnevezés, egyedi szám
  • Ajánlati Ár bruttó összeg vagy nettó összeg + áfa formában

Vevőadatok

  • Magánszemély esetében:

név,  lakcím;
Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:
cégnév, székhely,postacím, adószám;

  • E-mail cím, telefonszám,

Az Ajánlattételi Határidő: 2017. április 21. 24:00 óra
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, utólagos módosításra nincs lehetőség.

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása
Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra a Készletre több érvényes Ajánlatot. Amennyiben mégis több Ajánlatot nyújt be, a legmagasabb árat tekintjük érvényesnek.

Érvénytelenség
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,

  • ha az Ajánlat az Ajánlattételi Határidő lejártát követően érkezett,
  • ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az Ajánlati Felhívásnak megfelelő, készletenként meghatározott bruttó, vagy nettó + áfa összegű Ajánlati Árat, vagy a Vevőadatokat,

Árverseny (továbbiakban: Árverseny)
Az Eljárás kétfordulós annál a készletnél, amelyre legalább két érvényes Ajánlat érkezett. Ennél a Készletnél az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb Ajánlati Ár, és új Ajánlattételi Határidő közlése mellett második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.

Eljárás lezárása
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt (továbbiakban Nyertes Ajánlattevő) Készletenként határozza meg, az értékelési szempont kizárólag az Ajánlati Ár. Az a Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában az adott Készletre a legmagasabb Ajánlati Árat adta.
Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben az Ajánlati Árak azonosak, az a Nyertes Ajánlattevő, akinek az Ajánlati Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.
Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: Értesítés) e-mailben, az Ajánlattételi Határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlattételi Határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül.
Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlatadónak az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a vételárat bankkártyával, ebben az esetben időpont megjelöléssel, vagy átutalással kívánja rendezni.
Az Ajánlatkérő a kapott információ alapján elkészíti a Készlet értékesítésére vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő bankkártyával történő fizetés esetén a megadott időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül, átutalás esetén a számlán kiállított fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Ajánlati Árat adó Ajánlattevőt megkeresni, és felé értékesíteni.
Az Ajánlattevő a vételár kifizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül a készlet elszállításáról gondoskodnia kell.
Jelen Ajánlati Felhívás ajánlati kötöttséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő ezen Ajánlati Felhívást bármikor visszavonhatja, az Eljárást egyoldalúan, indoklás nélkül, az Eljárás bármelyik fázisában részben, vagy egészben megszüntetheti.

 

Budapest, 2017. április 11.

 

                                                                                                                                                                            BKV Zrt.
Értékesítési Csoport