pénztárgépszalagok

AJÁNLATI FELHÍVÁS

pénztárgépszalagok

A BKV Zrt. (székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi hőpapír pénztárgépszalagokat (továbbiakban: Készlet) megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a Készletre jótállást nem vállal.
A Készlet átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.

Megtekintési lehetőség


A Készlet megtekinthető 2017. április 19-én és 20-án a lent megadott kapcsolattartó (továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, a Készlet állapotáról, esetleges hiányosságairól, hibáiról.

Készletadatok, irányár (továbbiakban: Irányár), tárolási hely, Kapcsolattartó

 

Telephely: Újpest Városközpont metróállomás

Kapcsolattartó: Horváth Krisztián, Tel: 461-6500/11423

Sor-szám

Cikkszám

Anyag rövid szövege

Áll.

Menny.

ME

Bruttó irányár Ft/db

1.

6554320072

37x50 hőpapír pénztárgépszalag

1

48 karton (100 db/karton)

DB

10

 

Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása
Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az
ingoertekesites@bkv.hu
e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:
Ajánlati árra (továbbiakban: Ajánlati Ár) vonatkozóan:

  • Megnevezés,
  • Ajánlati Ár bruttó összeg vagy nettó összeg + áfa formában

Vevőadatok

  • Magánszemély esetében:

név,  lakcím;
Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:
cégnév, székhely,postacím, adószám;

  • E-mail cím, telefonszám,

Az ajánlattételi határidő: 2017. április 20. 24:00 óra


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, utólagos módosításra nincs lehetőség.

 

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása

Érvénytelenség
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,

  • ha az Ajánlat az Ajánlattételi Határidő lejártát követően érkezett,
  • ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az Ajánlati Felhívásnak megfelelő, készletenként meghatározott bruttó, vagy nettó + áfa összegű Ajánlati Árat, vagy a Vevőadatokat,

Árverseny (továbbiakban: Árverseny)
Az Eljárás kétfordulós amennyiben legalább két érvényes Ajánlat érkezett. Ennél a Készletnél az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb Ajánlati Ár, és új Ajánlattételi Határidő közlése mellett második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.

Eljárás lezárása


Az a Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában a legmagasabb Ajánlati Árat adta.
Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben az Ajánlati Árak azonosak, az a Nyertes Ajánlattevő, akinek az Ajánlati Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.
Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: Értesítés) e-mailben, az Ajánlattételi Határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlattételi Határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül.


Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlatadónak az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a vételárat bankkártyával, ebben az esetben időpont megjelöléssel, vagy átutalással kívánja rendezni.
Az Ajánlatkérő a kapott információ alapján elkészíti a Készlet értékesítésére vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő bankkártyával történő fizetés esetén a megadott időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül, átutalás esetén a számlán kiállított fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Ajánlati Árat adó Ajánlattevőt megkeresni, és felé értékesíteni.


Az Ajánlattevő a vételár kifizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül a készlet elszállításáról gondoskodnia kell.
Jelen Ajánlati Felhívás ajánlati kötöttséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő ezen Ajánlati Felhívást bármikor visszavonhatja, az Eljárást egyoldalúan, indoklás nélkül, az Eljárás bármelyik fázisában részben, vagy egészben megszüntetheti.

 

Budapest, 2017. április 18.

 

                                                                                                                                                                            BKV Zrt.
Értékesítési Csoport