ollós emelőállvány

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Ollós emelőállvány

A BKV Zrt. (székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi használt ollós emelőállványt (továbbiakban: Eszköz) megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a jótállási felelősségét kizárja.
Az Eszköz átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.

Megtekintési lehetőség
Az Eszköz megtekinthető 2017. április 13-án és 18-án (09:00 és 11:00 óra között), a lent megadott kapcsolattartó (továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, az Eszköz állapotáról, adataik egyezőségéről, esetleges hiányosságairól, hibáiról.

Eszközadatok, Bruttó minimális ár (továbbiakban: Bruttó Minimális Ár), tárolási hely, Kapcsolattartó

 

Telephely: Budapest X. ker., Fehér út 1/c. Fehér úti járműtelep

Kapcsolattartó: Csáki Béla, Tel: 461-6500/42538

Eszközszám

Megnevezés

Bruttó minimális ár
Ft

Megjegyzés

132600001675

Ollós emelőállvány HA-601

70 000

Javításra szorul, elektronikus vezérlőegység kiszerelt állapotban

 

       

 

Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása
Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az
ingoertekesites@bkv.hu
e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:
Ajánlati ár (továbbiakban: Ajánlati Ár),

  • Eszközszám, megnevezés
  • Ajánlati Ár bruttó összeg vagy nettó összeg + áfa formában

 

Vevőadatok

  • Magánszemély esetében:

név,  lakcím;

  • Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:

cégnév, székhely,postacím, adószám;

  • E-mail cím, telefonszám,

Az Ajánlattételi Határidő: 2017. április 21. 24:00 óra
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, utólagos módosításra nincs lehetőség.

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása
Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra az eszközre több érvényes Ajánlatot. Amennyiben mégis több Ajánlatot nyújt be, a legmagasabb árat tekintjük érvényesnek.

Érvénytelenség
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,

  • ha az Ajánlat az Ajánlattételi Határidő lejártát követően érkezett,
  • ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az Ajánlati Felhívásnak megfelelő, meghatározott bruttó, vagy nettó + áfa összegű Ajánlati Árat, vagy a Vevőadatokat,

Árverseny (továbbiakban: Árverseny)
Az Eljárás kétfordulós, amennyiben az eszközre legalább két érvényes Ajánlat érkezett. Az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb Ajánlati Ár, és új Ajánlattételi Határidő közlése mellett második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.

Eljárás lezárása
A nyertes Ajánlattevő (továbbiakban Nyertes Ajánlattevő) kiválasztásánál az értékelési szempont kizárólag az Ajánlati Ár. Az a Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában az adott Eszközre a legmagasabb Ajánlati Árat adta.
Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben az Ajánlati Árak azonosak, az a Nyertes Ajánlattevő, akinek az Ajánlati Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.
Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: Értesítés) e-mailben, az Ajánlattételi Határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlattételi Határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül.
Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlatadónak az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a vételárat bankkártyával (ebben az esetben időpont megjelöléssel), vagy átutalással kívánja rendezni.
Az Ajánlatkérő a kapott információ alapján elkészíti eszköz értékesítésére a vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő a bankkártyával történő fizetés esetén a megadott időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül, átutalás esetén a számlán kiállított fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Ajánlati Árat adó Ajánlattevőt megkeresni, és felé értékesíteni.
Az Ajánlattevő a vételár kifizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül az eszköz elszállításáról gondoskodnia kell.
Jelen Ajánlati Felhívás ajánlati kötöttséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő ezen Ajánlati Felhívást bármikor visszavonhatja, az Eljárást egyoldalúan, indoklás nélkül, az Eljárás bármelyik fázisában részben, vagy egészben megszüntetheti.

 

Budapest, 2017. április 10.

 

                                                                                                                                                                            BKV Zrt.
Értékesítési Csoport