Mobiltelefonok 2.

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS

27 db hálózatfüggő (Vodafone) mobiltelefon

A BKV Zrt. (székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi használt telefonkészülékeket (továbbiakban: Eszköz) megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a jótállási felelősségét kizárja.
Az Eszköz átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.

 

Megtekintési lehetőség


Az Eszközök megtekinthetők 2017. március 20-án és 2017. március 21-én (09:00 és 11:00 óra között), a lent megadott kapcsolattartó (továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, az Eszköz állapotáról, adataik egyezőségéről, esetleges hiányosságaikról, hibáikról.

 

Eszközadatok, Bruttó eladási irányár  (továbbiakban: Bruttó Eladási Irányár), tárolási hely, Kapcsolattartó

 

Telephely:   1980. Budapest, Akácfa u. 15. IV. em. 436.szoba

Kapcsolattartó: Wacha Ferencné Értékesítési előadó  Tel: 461-6500/11125

Sorsz.

Készüléktípus

IMEI szám

Bruttó eladási irányár Ft

Megjegyzés

1.

Samsung S5830 Galaxy Ace i Fek

354330050901829

4 000

Működőképes, tartozék nincs

2.

Samsung Galaxy SIII mini

354916059205780

7 000

Üzemképes, tartozék: töltő

3.

Samsung Galaxy SIII

354244057687044

11 000

Üzemképes, de sokszor lefagy, tartozék nincs

4.

Nokia 300  Grafit

354145051100753

1 000

Rossz, az érintőképernyő nem működik, tartozék: töltő

5.

Nokia 300  Grafit

354145051083322

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

6.

Nokia 300  Grafit

354145050971873

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

7.

Nokia 300  Grafit

354145050971956

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

8.

Nokia 300  Grafit

354145050972632

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

9.

Nokia 300  Grafit

354145051099898

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő, fülhallgató

10.

Nokia 300  Grafit

354145051098502

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

11.

Nokia 300  Grafit

354145051101082

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

12.

Nokia 300  Grafit

354145051059298

1 000

Rossz, nem működik, tartozék nincs

13.

Samsung S5830 Galaxy Ace i Fek

354330050893216

4 000

Üzemképes tartozék: töltő,+ fehér hátlap

14.

Nokia 300  Grafit

354145050956122

1 000

Rossz, üzemképtelen, tartozék nincs

15.

Nokia 300  Grafit

354145050610265

1 000

Rossz, az érintőképernyő nem működik, tartozék nincs

16.

Nokia 300  Grafit

354145050962690

1 000

Rossz, a gombok hiányoznak, tartozék nincs

17.

Nokia 300  Grafit

354145050969653

2 500

Üzemképes, tartozék: töltő

18.

Nokia 300  Grafit

354145051068000

1 000

Rossz, tartozék töltő

19.

Nokia 300  Grafit

354145051061567

2 500

Működőképes, tartozék: töltő, fülhallgató

20.

Nokia 300  Grafit

354145051106180

1 000

Rossz, kijelző hibás, tartozék: töltő

21.

Nokia 300  Grafit

354145050975478

2 500

Működőképes, tartozék nincs

22.

Nokia 300  Grafit

354145050975973

1 000

Működőképes 1db gomb hiányzik tartozék nincs

23.

Nokia 300  Grafit

354145050972772

2 500

Működőképes, tartozék: töltő

24.

Nokia 300  Grafit

354145051106925

2 500

Működőképes, tartozék: töltő

25.

Nokia 300  Grafit

354145050962070

2 500

Működőképes, tartozék: töltő

26.

Nokia 300  Grafit

354145050972913

2 500

Működőképes, tartozék: töltő

27.

Nokia 300  Grafit

354145050973713

1 000

Működőképes 1db gomb hiányzik tartozék : töltő

 

Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása


Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az


ingoertekesites@bkv.hu


e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:


Ajánlati ár (továbbiakban: Ajánlati Ár),

  • Sorszám, IMEI szám, megnevezés
  • Ajánlati Ár bruttó összeg vagy nettó összeg + áfa formában

 

Vevőadatok

  • Magánszemély esetében:

név,  lakcím;

  • Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:

cégnév, székhely,postacím, adószám;

  • E-mail cím, telefonszám,

 

Az Ajánlattételi Határidő: 2017. március 22. 24:00 óra


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, utólagos módosításra nincs lehetőség.

 

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása
Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra az eszközre több érvényes Ajánlatot. Amennyiben mégis több Ajánlatot nyújt be, a legmagasabb árat tekintjük érvényesnek.

 

Érvénytelenség
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,

  • ha az Ajánlat az Ajánlattételi Határidő lejártát követően érkezett,
  • ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az Ajánlati Felhívásnak megfelelő, eszközönként meghatározott bruttó, vagy nettó + áfa összegű Ajánlati Árat, vagy a Vevőadatokat,

 

Árverseny (továbbiakban: Árverseny)
Az Eljárás kétfordulós azoknál az eszközöknél, amelyekre legalább két érvényes Ajánlat érkezett. Ezeknél az eszközöknél az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb Ajánlati Ár, és új Ajánlattételi Határidő közlése mellett második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.

 

Eljárás lezárása
Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt (továbbiakban Nyertes Ajánlattevő) eszközönként határozza meg, az értékelési szempont kizárólag az Ajánlati Ár. Az a Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában az adott eszközre a legmagasabb Ajánlati Árat adta.
Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben az Ajánlati Árak azonosak, az a Nyertes Ajánlattevő, akinek az Ajánlati Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.
Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: Értesítés) e-mailben, az Ajánlattételi Határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlattételi Határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül.
Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlatadónak az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a vételárat bankkártyával ebben az esetben időpont megjelöléssel, vagy átutalással kívánja rendezni.
Az Ajánlatkérő a kapott információ alapján elkészíti eszközök értékesítésére a vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő a bankkártyával történő fizetés esetén a megadott időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül, átutalás esetén a számlán kiállított fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Ajánlati Árat adó Ajánlattevőt megkeresni, és felé értékesíteni.
Az Ajánlattevő a vételár kifizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül az eszköz elszállításáról gondoskodnia kell.
Jelen Ajánlati Felhívás ajánlati kötöttséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő ezen Ajánlati Felhívást bármikor visszavonhatja, az Eljárást egyoldalúan, indoklás nélkül, az Eljárás bármelyik fázisában részben, vagy egészben megszüntetheti.

 

Budapest, 2017. március 8.

 

BKV Zrt.
Értékesítési Csoport