Írógép, fax, másológép

A BKV Zrt. Értékesítési Csoportja az alábbi használt eszközöket kívánja értékesíteni, jelen megtekinthető állapotban, garancia nélkül.
Az eszközök, megtekinthetők, a táblázatban feltüntetett helyen a megbízott személlyel történt előzetes telefoni egyeztetést követően munkanapokon 8-13 óra között.

Eszközszám

Eszköz megnevezése

Állapota

Menny. db

Bruttó eladási irányár

Megtekinthető

914300001330

Írógép 202 OPTIMA

Használt, nem karbantartott

1

2 000

1077 Budapest, Akácfa u. 15. III.315. Megbízott személy: Maszlay Lajosné Tel:461-6500/11204

142200020142

Fax készülék Canon

Használt, nem karbantartott

1

3 000

142200020143

Fax készülék Canon

Használt, nem karbantartott

1

3 000

142200020165

Fax készülék Canon

Használt, nem karbantartott

3 000

143300002661

Fax Canon B-160

Használt, nem karbantartott

1

3 000

142200019389

Másológép Minolta

Használt, nem karbantartott

1

5 000

142200019390

Fax készülék Canon

Használt, nem karbantartott

1

3 000

Az értékesítéssel kapcsolatban információt ad: Wacha Ferencné, tel: 461-6500/11125.
Az árajánlatokat az Értékesítési Csoport részére írásban (1072 Budapest, Akácfa u. 15. IV. em. 436. szoba, illetve a ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre) kérjük megküldeni.


Ajánlatkérő a határidőben beérkezett, és a Felhívásnak megfelelően meghatározott ajánlati árat tartalmazó ajánlatokat tekinti érvényesnek, amelyben az ajánlatot benyújtók az alábbi adatokat közlik ajánlatukban:

  • Eszközszám, megnevezés
  • Ajánlati ár nettó vagy bruttó megjelöléssel,
  • Magánszemély esetében: Ajánlatot adó neve, számlázási címe valamint e-mail és telefoni elérhetősége
  • Cég esetében: cégnév, cím, postacím, adószám valamint e-mail és telefoni elérhetősége

Az eljárás kétfordulós, azon tételeknél, amelyekre legalább két érvényes ajánlat érkezik az ajánlati felhívásra. A második fordulóban az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb ajánlati ár közlésével új ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlatadó e lehetőséggel nem él, akkor az eredeti ajánlata kerül elbírálásra.

A nyertes Ajánlattevő az, aki a legmagasabb érvényes árat ajánlotta.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. április 25.  24:00 óra


Az ajánlattételi határidő lejáratát követően beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.

A nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő e-mailben küld értesítést. Amennyiben az Ajánlattevő az értesítés megküldését követő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy a kiállított számla fizetési határidején belül a vételárat nem fizeti meg, illetve a terméket nem szállítja el határidőben, az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes árat ajánlót megkeresni, és felé értékesíteni.

 

Az Ajánlatkérő ajánlati felhívása értékesítési kötelezettséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő jogosult az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítani. Az elbírálás tételenként történik, és az Ajánlatkérő jogosult az eljárás részleges eredménytelenségének megállapítására is.

 

Az eljárás lezárásáról az Ajánlatkérő csak azoknak a legmagasabb árajánlatot adóknak küld értesítést, akiknek ajánlatát elfogadta.