Fax, telefonközpont

A BKV Zrt. Értékesítési Csoportja az alábbi használt eszközöket kívánja értékesíteni, jelen megtekinthető állapotban, garancia nélkül.

Az eszközök, megtekinthetők, a táblázatban feltüntetett helyen a megbízott személlyel történt előzetes telefoni egyeztetést követően munkanapokon 8-13 óra között.

 

Eszköz

Megnevezés

Állapot

Bruttó eladási irányár  Ft

Megtekinthető

142200021818

Fax Canon

 

3 000 Ft

1072 Budapest, Akácfa u. 15. II. em. 233. szoba Megbízott személy: Szabó Jánosné  Tel: 461-6500/12478

132900015472

ISDN központ + Ascom Eurit telefonkészülék

 

5 000 Ft

 

Az értékesítéssel kapcsolatban információt ad: Wacha Ferencné, tel: 461-6500/11125.

Az árajánlatokat az Értékesítési Csoport részére írásban (1072 Budapest, Akácfa u. 15. IV. em. 436. szoba, illetve az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre) kérjük megküldeni.

Ajánlatkérő a határidőben beérkezett, és a Felhívásnak megfelelően meghatározott ajánlati árat tartalmazó ajánlatokat tekinti érvényesnek, amelyben az ajánlatot benyújtók az alábbi adatokat közlik ajánlatukban:

  • Eszközszám, megnevezés
  • Ajánlati ár nettó vagy bruttó megjelöléssel,
  • Magánszemély esetében: Ajánlatot adó neve, számlázási címe valamint e-mail és telefoni elérhetősége
  • Cég esetében: cégnév, cím, postacím, adószám valamint e-mail és telefoni elérhetősége

Az eljárás kétfordulós, azon tételeknél, amelyekre legalább két érvényes ajánlat érkezik az ajánlati felhívásra. A második fordulóban az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb ajánlati ár közlésével új ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlatadó e lehetőséggel nem él, akkor az eredeti ajánlata kerül elbírálásra.

 

A nyertes Ajánlattevő az, aki a legmagasabb érvényes árat ajánlotta.

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. március 23. 24:00  óra

Az ajánlattételi határidő lejáratát követően beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.

 

A nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő e-mailben küld értesítést. Amennyiben az Ajánlattevő az értesítés megküldését követő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy a kiállított számla fizetési határidején belül a vételárat nem fizeti meg, illetve a terméket nem szállítja el határidőben, az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes árat ajánlót megkeresni, és felé értékesíteni.

 

Az Ajánlatkérő ajánlati felhívása értékesítési kötelezettséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő jogosult az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítani. Az elbírálás tételenként történik, és az Ajánlatkérő jogosult az eljárás részleges eredménytelenségének megállapítására is.

 

Az eljárás lezárásáról az Ajánlatkérő csak azoknak a legmagasabb árajánlatot adóknak küld értesítést, akiknek ajánlatát elfogadta.