CLARCE 2200 seprőgép

AJÁNLATI FELHÍVÁS

 

CLARCE 2200 seprőgép

 

A BKV Zrt.(székhely: Budapest, 1980 Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi használt seprőgépet (továbbiakban: Eszköz) megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a jótállási felelősségét kizárja.

Az Eszköz átvételével, szállításával felmerülő költségek minden esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.

 

Megtekintési lehetőség

Az Eszköz megtekinthető 2017. április 10-én és 12-én (09:00 és 11:00 óra között), a lent megadott kapcsolattartók (továbbiakban: Kapcsolattartók) közreműködésével a megjelölt tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a Kapcsolattartókkal, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, az Eszköz állapotáról, adataik egyezőségéről, esetleges hiányosságairól, hibáiról.

 

Eszközadatok, nettó minimális ár (továbbiakban: Nettó Minimális Ár), tárolási hely, Kapcsolattartók

 

Tárolási hely: Dél-Pesti Divízió 1194 Budapest, Méta u. 39.

Kapcsolattartó: Muliterné Ser Mónika, Tel: 461-6500/26912 vagy Leicht Zoltán, Tel: +36204998432

Eszközszám

Megnevezés

Nettó Minimális Ár Ft

Megjegyzés

132200002516

Seprőgép CLARCE 2200

225 000

Nem működik

 

 

Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása

Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az

ingoertekesites@bkv.hu

e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:

Ajánlati ár (továbbiakban: Ajánlati Ár),

 

-   Eszközszám, megnevezés

-   Ajánlati Ár nettó összeg + áfa formában

 

Vevőadatok

  • Magánszemély esetében:

név,  lakcím;

  • Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:

cégnév, székhely,postacím, adószám;

  • E-mail cím, telefonszám,

 

Az Ajánlattételi Határidő: 2017. április 18. 24:00 óra

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként más személyt vagy gazdasági társaságot, céget nem jelölhet meg. Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevő felé értékesít, utólagos módosításra nincs lehetőség.

 

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása

Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra az eszközre több érvényes Ajánlatot. Amennyiben mégis több Ajánlatot nyújt be, a legmagasabb árat tekintjük érvényesnek.

 

Érvénytelenség

Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,

  • ha az Ajánlat az Ajánlattételi Határidő lejártát követően érkezett,
  • ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza az Ajánlati Felhívásnak megfelelő, meghatározott nettó + áfa összegű Ajánlati Árat, vagy a Vevőadatokat.

Árverseny (továbbiakban: Árverseny)

Az Eljárás kétfordulós, amennyiben az eszközre legalább két érvényes Ajánlat érkezett. Az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget biztosít a legmagasabb Ajánlati Ár, és új Ajánlattételi Határidő közlése mellett második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.

 

Eljárás lezárása

A nyertes Ajánlattevő (továbbiakban Nyertes Ajánlattevő) kiválasztásánál az értékelési szempont kizárólag az Ajánlati Ár. Az a Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes Ajánlatában az adott Eszközre a legmagasabb Ajánlati Árat adta.

Az Árverseny lebonyolítását követően, amennyiben az Ajánlati Árak azonosak, az a Nyertes Ajánlattevő, akinek az Ajánlati Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.

Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőnek küld értesítést (továbbiakban: Értesítés) e-mailben, az Ajánlattételi Határidőt, Árverseny esetén az új Ajánlattételi Határidőt, követő 10 (tíz) munkanapon belül.

Az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlatadónak az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött üzenetében közölnie kell, hogy a vételárat bankkártyával (ebben az esetben időpont megjelöléssel), vagy átutalással kívánja rendezni.

Az Ajánlatkérő a kapott információ alapján elkészíti az Eszköz értékesítésére a vonatkozó Számlát. Amennyiben az Ajánlattevő a bankkártyával történő fizetés esetén a megadott időpontot követő 2 (kettő) munkanapon belül, átutalás esetén a számlán kiállított fizetési határidőn belül a vételárat nem fizeti meg, akkor ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a második legmagasabb érvényes Ajánlati Árat adó Ajánlattevőt megkeresni, és felé értékesíteni.

Az Ajánlattevő a vételár kifizetését követően, 5 (öt) munkanapon belül az eszköz elszállításáról gondoskodnia kell.

Jelen Ajánlati Felhívás ajánlati kötöttséget nem keletkeztet az Ajánlatkérő számára, és az Ajánlatkérő ezen Ajánlati Felhívást bármikor visszavonhatja, az Eljárást egyoldalúan, indoklás nélkül, az Eljárás bármelyik fázisában részben, vagy egészben megszüntetheti.

 

 

Budapest, 2017. április 5.

 

 

BKV Zrt.

Értékesítési Csoport